Wat mijn coaching jou biedt

Coaching draait er voor mij om dat mensen weer voluit en vrijuit gaan leven en werken. Kernpunt daarin is dat je zelf de verandering tot stand wilt brengen. Zelf in beweging komen om dingen te veranderen. Coaching helpt je om die beweging in gang te zetten.

De redenen om een coach te zoeken zijn legio. Misschien lukt het niet meer zo op het werk of loopt je relatie niet meer lekker. Het kan ook zijn dat je energie mist of het gevoel hebt dat je leeft met je voet op de rem. Of misschien zie je gedrag bij jezelf dat je niet fijn vindt: snel boos worden, lusteloos voelen terwijl je actief zou willen zijn, of juist altijd maar actief zijn terwijl je rust nodig hebt. Maar ook verslavingen, angsten of onzekerheid kunnen een goede reden zijn.

Al deze zaken kunnen zowel op het werk als in de privé-sfeer spelen. Vaak is dat onderscheid zelfs niet te maken. Wat je op je werk doet of tegenkomt, ervaar je vaak ook thuis, en andersom.

Mijn werkwijze is dat we vanuit rust en ontspanning kijken naar wat er in jouw leven gebeurt. Je gaat dan zien wat jij daar zelf in doet en welke emoties daarbij een rol spelen. Je snapt dan vaak wel waarom je doet wat je doet. Als we dat eenmaal zien en snappen, gaan we bekijken of je echt bènt wat je doet of dat dat maar gedrag is wat als een gewoonte in je leven is geslopen. Dat laatste is vrijwel altijd het geval en je zult ontdekken dat er ook momenten zijn waarop je anders, meer ontspannen handelt. Dat wordt jouw ankerpunt vanwaaruit je veranderingen kunt laten ontstaan.

Uiteindelijk is het doel dat je jezelf bevrijdt van dat wat je weerhoudt om voluit, vrij en energiek te leven en te werken. In onze gesprekken zul je voelen waar de bevrijding zit en dan is er geen weg meer terug. Dan wil je niet anders meer en zul je steeds meer vanuit een nieuwe, vrije houding gaan leven. Het proces van zelfbevrijding is dan in gang gezet.

 

Specifieke technieken?

De basistechniek in mijn werk is het gesprek waarin patronen en emoties ervaren en gevoeld worden. Ontspanning is een belangrijk aspect en wanneer dat nodig is zullen we daar aandacht aan besteden door bijvoorbeeld meditatie. Verder doen we wat nodig is, zoals eventueel hypnose, een (shiatsu) massage, yoga, EMDR of EFT. 

 

Duur van het traject

Coachingstrajecten zijn eindig! Je moet het uiteindelijk immers zelf, zonder coach gaan doen. Mijn ervaring is dat er doorgaans tussen de drie en negen gesprekken nodig zijn voor een bevredigend resultaat en dat met tussenpozen van meestal 2 à 4 weken. Vaak zie ik dat er na het eerste gesprek al een behoorlijke verandering optreedt en dat in de gesprekken daarna die veranderig nog wat steviger wordt gemaakt. Tegelijk komen er in volgende gesprekken vaak nieuwe items naar boven die aandacht verdienen. Op enig moment zul je het gevoel hebben dat het genoeg is en dat de vernieuwing voldoende verankerd is. Dan stoppen we.

Langer durende coaching is wel mogelijk, als we maar steeds werken aan structurele verbeteringen. In alle gevallen laten we de duur van de coaching geheel afhangen van jouw behoefte.

 

Plek waar coachingsgesprekken plaatsvinden

Coaching kan in principe overal plaatsvinden. Face-to-face is veruit het fijnste, maar zelfs op afstand is mogelijk, bijvoorbeeld via Facetime of Skype.

Ik werk bij mij in de praktijkruimte of op locatie. Kom je naar me toe dan heb je de reistijd, maar die werkt vaak goed om afstand te nemen en om op de terugweg nog eens te overwegen wat er in ons gesprek is gebeurd. Verder merk ik dat mensen het vaak fijn vinden om juist buiten de normale omgeving te zijn als er anders tegen het leven of die omgeving aangekeken gaat worden.

Coaching op kantoor is een prima mogelijkheid. Zoek dan wel een plek voor ons waar we ongestoord kunnen werken, waar we rust kunnen vinden en waar emoties getoond en gevoeld kunnen worden. 

En verder zijn we vrij om te doen wat we willen. Een coachingsgesprek in de natuur bijvoorbeeld is zeer prettig, tijdens een wandeling of op een bankje. We bepalen dit samen.