Leven en dood

Het is niet zo dat we in de context van coaching in ieder gesprek over de aard van het leven en de dood spreken, maar hoe we denken over leven en dood is wel erg bepalend. Vandaar dat ik het er hier over wil hebben.

Ik ga er van uit dat dit aardse leven dat we met ons fysieke lichaam leiden, eigenlijk maar een fractie is van ons werkelijke bestaan. Vele fysieke levens hebben we al meegemaakt, vele zullen we nog meemaken en dat misschien allemaal wel parallel of in willekeurige volgorde. En wat al die levens verbindt, is onze ziel of ons grotere Zelf.

Natuurlijk is dit een behoorlijk moeilijk concept om te bevatten. Dat lukt mij ook nauwelijks. Maar interessant is wat er gebeurt als je, zonder het te begrijpen, dit concept adopteert. Probeer het maar eens, al is het maar voor eventjes.
Doodgaan wordt ineens een veel minder ingrijpende gebeurtenis. Dit leven is ineens niet meer een eenmalige gebeurtenis waarin alles moet gebeuren. En al die dingen die we in ons aardse leven zo belangrijk vinden (geld, status, comfort, oud worden, geliefd zijn, ...), komen in een veel milder daglicht te staan.
Wat juist veel belangrijker wordt, is die ziel die wel over vele levens heen mee gaat. Die doet dit allemaal niet voor niks. Die ziel is zelf het leven in ruimere zin en leeft dit aardse leven om te ervaren en te leren over het leven en over zichzelf. Daarom is het ook zo fijn als het ons lukt het leven toe te staan om te doen wat het wil. Als we kunnen ontspannen, vertrouwen en accepteren wat er op ons pad komt. Dat is onze grotere Zelf dat de ruimte krijgt.
Ik heb geen enkel bewijs dat wat ik hier over het leven beweer juist is. En ik heb al helemaal geen idee hoe de overgang tussen levens in zijn werk gaat. Wat ik wel weet is dat dit ik niet de enige ben die er zo over denkt en dat deze gedachten kloppen met spirituele ervaringen van velen van ons. Maar nog belangrijker vind ik dat ik weet dat deze kijk op het grotere leven het aardse leven hier en nu heel fijn en zinvol maakt. Fijn, vanwege de al genoemde mildheid, en zinvol, omdat we het echt ergens voor doen: ons grotere Zelf het leven laten ervaren. Dat alleen is al reden genoeg om dit idee te adopteren.