change-ahead-sign2

Let niet zozeer op de wereld; let op je ZELF

In gesprekken over het vrijer en lichter maken van het leven, over gezond en ontspannen leven (zo je wilt: over de weg naar verlichting), kom ik nogal eens tegen dat mensen mij en anderen ervan willen overtuigen dat het echt beter aan het gaan is met onze huidige wereld. Dat onze drang naar een liefdevolle, biologische en vrije wereld toch echt gedeeld wordt door velen. Dat er een mondiale trend waarneembaar is dat de mensheid steeds opener staat voor thema’s als verantwoord met het milieu omgaan, gezond leven en spirituele waarheden. En afgezien van het feit dat ik dat allemaal nog niet zo geloof, gun ik het eenieder om dat wat minder belangrijk te vinden.

Wij mensen lopen allemaal ons eigen pad. Ons leven biedt ons kansen om onszelf te ontwikkelen en ontdekkingen te doen over hoe het leven in elkaar zit. Zo ontdek je bijvoorbeeld dat biologisch eten beter voor je lijf is, of dat het fijn is geregeld te mediteren. Maar waarom is het belangrijk dat de rest van de mensheid dat ook gaat doen? Het is natuurlijk wel OK om er waarde aan te hechten en daar actief in te zijn, maar ik stel de vraag of je het nodig hebt voor je eigen doel, voor je eigen bevrijding. Want stel nou dat over een tijdje blijkt dat die mondiale trend toch niet zo sterk blijkt te zijn; dat de wereld om ons heen juist steeds meer kunstmest en pesticiden gaat gebruiken, dat mensen juist steeds gejaagder gaan leven. Hoe ga je daar dan mee om en wat betekent het voor jouw ontwikkeling?

De waarheid is dat je zo verbonden bent met de wereld om je heen dat je alleen jezelf maar hoeft te veranderen. Als jij ervoor kiest te leven op een manier die recht doet aan jouw Zelf, als je kiest te leven op een manier die jouw Zelf eert, dan heb je het niet nodig dat de rest van de mensheid meedoet. Je kunt ook zonder dat, je eigen verandering volhouden.  En ik durf te beweren dat je pas echt bent veranderd, als je het mee veranderen van de rest van de mensen, niet nodig hebt. Ik zal dat beide nog wat toelichten.

Een verandering in je leven gaat pas echt postvatten, wanneer je zelf hebt ervaren dat die nieuwe levensstijl beter voor je is. Als je werkelijk hebt gevoeld hoeveel beter je je voelt door niet te roken of gezond te eten, dan hou je dat zonder moeite vol. Als je werkelijk hebt gevoeld dat je angst onterecht is, omdat je in praktijk echt niets overkomt, dan zul je niet meer angstig zijn. De focus bij een verandering in je leven kan dus het beste intern gericht zijn; gericht op je eigen beleving. Niet op wat anderen doen of vinden van wat jij doet.

Je kunt je ook afvragen of je echt veranderd bent, als je je levensstijl alleen hebt aangepast aan een trend van deze tijd. Als je verandert door mee te gaan in een nieuwe stroming, zonder zelf te ervaren wat de verandering met je doet, dan ben je niet veranderd. Je blijft afhankelijk van wat anderen doen en ervaart niet echt je eigen groei.

Om deze redenen ben ik niet meer zo enthousiast over de verhalen over mondiale veranderingen. Natuurlijk juich ik het toe als er meer biologisch voedsel wordt geproduceerd, maar ik word pas werkelijk blij als ik zie dat mensen veranderen omdat ze ervaren hebben dat het leven anders geleefd moet worden. En ik heb het vertrouwen dat als individuele mensen van harte veranderen, de wereld als geheel er ook op vooruit gaat.