Integrale coaching

Coaching betekent voor mij het professioneel helpen van een ander mens bij een gewenste verandering.

En die verandering kan van alles zijn. Beter in je vel komen, meer ontspannen naar je werk gaan, een betere relatie met anderen onderhouden, beter voor je lijf zorgen, uitvinden wat je wilt met je leven, of keuzes maken in werk of relatie.

Die hulp krijg je soms spontaan van vrienden of familie. Immers een goed gesprek met een goede vriend kan heel goed helpen; vooral als die vriend open is en alles tegen je durft en wilt zeggen, zonder je te veroordelen. Een coach is er in getraind om open naar je te kijken, heel zorgvuldig aan te geven wat hij van je ziet en helder aan te geven waar je mogelijk je gedrag of gedachten kunt veranderen.

Werkwijzes van coaches verschillen sterk. Ik ben een coach van het goede gesprek. Jij vertelt mij wat je wilt bereiken en je vertelt over de dingen die je doet, over je gedachten en emoties. Ik zal je vertellen hoe je verhaal op mij overkomt en waar mijn verwonderingen zitten. Want vaak zit op die punten de kink in de kabel voor je eigen veranderingsproces.

Samen komen we zo tot inzichten over ander gedrag of andere gedachtes en ga je zien waar je mogelijkheden liggen. Ofwel je gaat ZELF tot verandering komen.

Bij dat veranderen help ik je. Ik doe je suggesties voor ander gedrag, we doen oefeningen om te zien hoe andere gedachtes je kunnen helpen, en ik reik methodes aan om meer te ontspannen in situaties die lastig zijn. 

Uiteraard kunnen we ook hypnose gebruiken om je te ondersteunen in het veranderen. Of dat zinvol en wenselijk is, bepalen we samen.

Duur van het traject

Coachingstrajecten zijn eindig! Je moet het uiteindelijk immers weer ZELF gaan doen. Mijn ervaring is dat er doorgaans ergens tussen de zes en negen gesprekken nodig zijn voor een bevredigend resultaat en dan met tussenpozen van meestal 2 a 4 weken. Langer durende coaching is mogelijk, als we maar steeds werken aan structurele verbeteringen. Ik wil een langzaam inslijtende afhankelijkheid van een coach vermijden. In alle gevallen laten we de duur van de coaching geheel afhangen van jouw behoefte.

Plek waar coachingsgesprekken plaatsvinden

Zoals gezegd heeft coaching bij mij de vorm van een goed gesprek. En een goed gesprek kan overal plaatsvinden. Meestal is dat bij mij in de praktijkruimte. Maar eigenlijk kan het overal. Een coachingsgesprek in de natuur bijvoorbeeld is zeer prettig, tijdens een wandeling of op een bankje. Misschien is coaching bij jou thuis of op je werk aantrekkelijk. Ook dat kan, hoewel ik natuurlijk wel even wil kijken naar mijn reistijden. Ook de plek voor de coaching bepalen we in overleg.