Coaching

Daar waar mensen hulp nodig hebben om hun leven vorm te geven, dat is wat mij betreft het werkveld van coaching. Kernpunt daarin dat het je zelf de verandering tot stand wilt brengen. Zelf in beweging komen om dingen te veranderen. Coaching helpt je om die beweging in gang te zetten.

De redenen om een coach te zoeken zijn legio. Misschien lukt het niet meer zo op het werk of loopt je relatie niet meer lekker. Het kan ook zijn dat je energie mist of het gevoel hebt dat je leeft met je voet op de rem. Of misschien zie je gedrag bij jezelf dat je niet fijn vindt: snel boos worden, lusteloos voelen terwijl je actief zou willen zijn, of juist altijd maar actief zijn terwijl je rust nodig hebt. Maar ook verslavingen, angsten of onzekerheid kunnen een goede reden zijn.

Al deze zaken kunnen zowel op het werk als in de privé-sfeer spelen. Vaak is dat onderscheid zelfs niet te maken. Wat je op je werk doet of tegenkomt, ervaar je vaak thuis ook; en andersom.

Mijn werkwijze is dat we vanuit rust en ontspanning kijken naar wat er in jouw leven nou precies gebeurt. We gaan dan zien wat jij daar zelf in doet en welke emoties daarbij een rol spelen. We snappen dan vaak ook snel waarom je doet wat je doet. Als we dat eenmaal zien en snappen, gaan we bekijken of je echt bènt wat je doet of dat dat maar gedrag is wat als een gewoonte in je leven geslopen is. Dat laatste is vrijwel altijd het geval en we zullen ontdekken dat er ook momenten zijn waarop je anders, meer ontspannen handelt. Dat wordt jouw ankerpunt vanwaaruit je veranderingen kunt laten ontstaan.

Uiteindelijk is het doel dat je jezelf bevrijd van dat wat je weerhoudt om voluit, vrij en energiek te leven en te werken.

 

Duur van het traject

Coachingstrajecten zijn eindig! Je moet het uiteindelijk immers weer zelf gaan doen. Mijn ervaring is dat er doorgaans tussen de drie en negen gesprekken nodig zijn voor een bevredigend resultaat en dan met tussenpozen van meestal 2 à 4 weken. Vaak zien we dat er na het eerste gesprek al een behoorlijke verandering plaatsvindt en dat er in de gesprekken daarna die veranderig nog wat steviger gemaakt wordt. Tegelijk komen er in volgende gesprekken vaak nieuwe items boven die aandacht verdienen. Op enig moment zul je het gevoel hebben dat het genoeg is en voldoende verankerd is. Dan stoppen we.

Langer durende coaching is wel mogelijk, als we maar steeds werken aan structurele verbeteringen. In alle gevallen laten we de duur van de coaching geheel afhangen van jouw behoefte.

 

Plek waar coachingsgesprekken plaatsvinden

Coaching kan in principe overal plaatsvinden. Face-to-face is veruit het fijnste, maar zelfs op afstand is mogelijk.

Ik werk bij mij in de praktijkruimte of op locatie. Kom ja naar me toe dan heb je de reistijd, maar die werkt vaak goed om afstand te nemen en te overwegen wat er in ons gesprek gebeurd is. Verder merk ik dat mensen het vaak fijn vinden om juist buiten de normale omgeving te zijn als er anders tegen het leven of die omgeving aangekeken gaat worden.

Coaching op kantoor is een prima mogelijkheid. Zoek dan wel een plekje voor ons waar we ongestoord kunnen werken, waar we rust kunnen vinden en waar emoties getoond en gevoeld kunnen worden. 

En verder zijn we vrij om te doen wat we willen. Een coachingsgesprek in de natuur bijvoorbeeld is zeer prettig, tijdens een wandeling of op een bankje. We bepalen dit samen.